Festival vedy a techniky AMAVET vyvrcholí počas Týždňa vedy a techniky