Slovenské ocenenie pre výnimočných vedcov pozná svojich víťazov

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich nových laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom na základe náročného hodnotiaceho procesu.

Hlavnú cenu dostal vedec, ktorý skúma neutrína

V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, ktorý pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

V kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi, z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktorý skúma deformačné správanie keramiky v mikro/nano škále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou.

Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou.

Ivan Varga sa stal laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov.

Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Podarilo sa im tiež potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy. 

Všetci laureáti ale aj finalisti ocenenia sú príkladom toho, ako by mala vyzerať súčasná veda na Slovensku. Ich vedecká práca je prepojená na medzinárodný výskum a pozerá na problémy aj z pohľadu iných vedeckých odborov. Ich výskum tiež odpovedá na súčasné problémy, ktorým čelí slovenská či medzinárodná spoločnosť. Laureátom gratulujem a prajem im ďalšie úspechy v ich vedeckej a pedagogickej práci,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Nobelista Kip Thorne mal príhovor

Medzinárodnej komisii predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Kip Thorne, ktorý ju získal ako jeden z trojice vedcov za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Kip Thorne je jedným z popredných svetových odborníkov na astrofyzikálne implikácie Einsteinovej teórie relativity.

V súčasnosti sa aktívne venuje popularizácii vedy, vrátane písania kníh, či spolupráci pri tvorbe slávneho filmu režiséra Christophera Nolana Interstellar, pri ktorom bol nielen poradca, ale aj spoluautor pôvodného konceptu filmu.

Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku.

Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktoréí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniam. Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť.

Ďalšími členmi komisie sú česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin.

O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít. Laureátov spoznala verejnosť prostredníctvom online vyhlásenia v stredu 14. októbra 2020. Stream zo slávnostného vyhlásenia je dostupný na linku na Facebooku