Pozrite sa, ako vyzeral Festival vedy a techniky AMAVET. Na súťaži sa zúčastnilo aj veľa dievčat

V pondelok 9. novembra 2020 od 10:00 do 18:00 h prezentovalo na celoslovenskom finále 31 vedecko-technických projektov 45 žiakov slovenských škôl.

Zaujímavosťou bola vysoká účasť dievčat, ktorých bolo 14, chlapcov 31, čo svedčí o tom, že veda a technika priťahuje čoraz viac aj dievčatá.

Tento rok bol festival online

Festival AMAVET bol tento rok iný. Súťažiaci si už na krajských kolách mohli vyskúšať online prezentáciu svojho projektu hodnotiacej komisii cez mikrofón a webkameru.

Výsledky svojich projektov prezentovali formou elektronického postera a zdieľania obrazovky, na ktorej ukázali výsledky svojej vedátorskej práce počas predchádzajúcich mesiacov.

Najväčšie zastúpenie na celoštátnom finále súťaže mali žiaci z miest Prešov - 9 žiakov, Bratislava - 4 žiaci a Nové Zámky - 3 žiaci. 45 žiakov, finalistov krajských kôl súťaže, bolo z 26 miest alebo obcí Slovenska.

Deväť súťažných kategórií (biológia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy) hodnotilo 18 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí mali možnosť vypočuť si prezentácie žiakov a diskutovať s nimi v oddelených video-konferenčných miestnostiach.

Táto forma súťaže poskytla väčší priestor pre diskusiu a osobnejší rozhovor medzi súťažiacim a členom komisie, čo nám potvrdili aj jej členovia.

Pripojili sa aj osobnosti vedy a výskumu

Niektorým súťažiacim aj so svojimi konzultantami projektov (učiteľmi) však vypli na škole wifi a na poslednú chvíľu sa museli premiestniť do súkromia s použitím vlastnej wifi siete, len aby mohli prezentovať svoj vedátorský um. Takáto „podpora“ vedy a techniky na úrovni škôl už nepotrebuje žiaden komentár.

Aj vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebehlo online. Uskutočnilo sa v utorok 10. novembra a pri svojich monitoroch boli okrem iných osobností vedy a výskumu aj štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Monika Filipová, prodekan PRIF UK Peter Hanajík a predseda odbornej hodnotiacej komisie Jozef Ristvej.

Pozrite si tohtoročných víťazov vedecko-technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET:

Ocenenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  • Kategória mladší žiaci

Víťaz: Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy

  • Kategória starší žiaci

Víťaz: Anna Jambrichová s projektom Rola spánku v depresii v súvislosti s acetylcholínom v kategórii Medicína a zdravotníctvo

  • Cena dekana PRIF UK

Víťaz: Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo

Ocenenia hodnotiacej komisie FVAT AMAVET v kategórii mladší žiaci

Víťazi: Alex Kanderka s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia a Bruno Rybársky a projektom Inteligentná brána v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

EXPO-SCIENCES LUXEMBOURG (virtuálne)

Expo-Sciences Luxembourg je nesúťažná medzinárodná vedecká výstava, ktorú organizuje Nadácia mladých vedcov Luxembourg pod záštitou Jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu.

Združuje mladých laureátov z celého sveta, ktorí prezentujú svoje vedecké projekty v rovnakom čase ako naši národní účastníci.

Víťazi: Jakub Nagy a Adam Bednář s projektom Pikobalón v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

VERNADSKY NATIONAL CONTEST MOSKVA

Je ruská vedecká súťaž pomenovaná po ruskom geológovi Vladimirovi Ivanovičovi Vernadskom, ktorá je organizovaná každý rok v apríli v Moskve. Úlohou súťaže je podporovať mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu.

Víťazi: Slavomír Slezák a Michal Kišeľák s projektom Bezpečnosť na železnici z pohľadu budúcich rušňovodičov v kategórii Energia a transport

MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL MEXICO

ESI je prestížne svetová výstava spojená s multikultúrnym programom, organizované každé dva roky na inom kontinente. Určené je pre žiakov základných a stredných škôl, mladých i skúsenejších vedcov so záujmom o vedu.

Víťaz: Igor Michalec s projektom Armádny robot v kategórii Elektrina a mechanika

CASTIC ČÍNA – Cena VUJE, a.s.

CASTIC je súťaž určená pre milovníkov vedy od 12 do 20 rokov. Má 30 ročnú históriu, ročne sa jej zúčastní 500 čínskych a 200 medzinárodných účastníkov z viac ako 40 krajín.

Víťazi: Adrián Komanek a Patrik a Michlian s projektom Friendly Dalek - autonómny robot v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

REGENERON ISEF (virtuálne)

ISEF je najprestížnejšou súťažou pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 mladých ľudí stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, kde majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v hodnote 5 milióny dolárov.

Víťaz: Jakub Gál s projektom Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo

Ocenenie MŠVVAŠ – za najlepší žiacky projekt (Cena MŠVVaŠ SR – EUCYS)

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) je iniciatívou Európskej komisie, ktorá bola zriadená v roku 1989 s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike.

Víťazi: Laura Burdová s projektom Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH nádorových buniek a účinkov rottlerinu ako jedného zo spôsobov protinádorovej terapie v kategórii Biológia

Matúš Mlynár s projektom Interakcia medzi genetickými a endokrinnými faktormi v etiopatogenéze porúch autistického spektra v kategórii Medicína a zdravotníctvo

Ocenenie „Čestné uznanie“ Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre pedagógov, ktorí viedli žiacke vedátorské projekty

Víťazi: RNDr. Miriam Feretová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov.

Ing. Tatiana Hoffmannová, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice.

Ing. Martin Šmihál, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom.

PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D., Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov.

Mgr. Ludmila Štupáková, Základná škola Dívín, Lúčna 8, Divín.