Počítač už nechcem ani vidieť! Ako nás poznačil rok pandémie?