Slováci si na dlhý spánok nepotrpia, ukázal prieskum

Slováci si na dlhý spánok nepotrpia, v priemere spia len sedem a štvrť hodiny. Ideálnych osem hodín si dopraje tretina (35 percent) Slovákov. Necelá tretina (30 percent) spí sedem hodín. Až deväťhodinový, prípadne dlhší spánok si dopraje 16 percent ľudí. Vyplýva to z májového prieskumu agentúry TNS Slovakia na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Z výsledkov je tiež zrejmé, že muži spia o niečo kratšie ako ženy. Zatiaľ čo mužom stačí spať v priemere sedem hodín deväť minút, ženy na načerpanie síl do nového dňa potrebujú o niečo dlhší spánok (7 hodín 23 minút). Najväčší podiel žien (38 percent) si dopraje osemhodinový spánok. U mužov si osemhodinový spánok dožičí 31 percent, sedemhodinový zase 33 percent.

Prieskum tiež zistil, že dĺžka spánku súvisí aj s vekom. Mladí ľudia (do 29 rokov) v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami spia najdlhšie a každý štvrtý potrebuje deväť-, prípadne viachodinový spánok. So zvyšujúcim sa vekom sa potom priemerná dĺžka spánku skracuje. Najmenej spia ľudia vo vekových kategóriách 40 až 49 rokov (7 hodín 5 minút) a 50 až 59 rokov (7 hodín 7 minút). Každému štvrtému (28 percent) štyridsiatnikovi dokonca stačí šesťhodinový, prípadne kratší spánok.

Aj napriek tomu, že v menších obciach začína zvyčajne pracovná doba o niečo skôr ako v mestách, na priemernej dĺžke spánku sa tento fakt neodráža. Ľudia ako na dedinách, tak aj v mestách spia približne rovnako dlho. Rozdiel je iba 12 minút spánku, pričom paradoxne najmenej spia ľudia z najväčších miest. Tí, ktorí spia deväť a viac hodín, je v malých obciach do 1000 obyvateľov približne 1,5-násobne viac ako vo veľkých mestách.

Z hľadiska rozdelenia podľa krajov sú najväčší spáči na východe. V Prešovskom (7 hodín 25 minút) a Košickom kraji (7 hodín 21 minút), ale tiež v Žilinskom kraji (7 hodín 21 minút). Na východe je dvojnásobne viac ľudí, ktorí spia v noci priemerne deväť a viac hodín, ako napríklad v Bratislavskom kraji. V tomto kraji, ale tiež v Trenčianskom a Banskobystrickom, spia ľudia v priemere najmenej (7 hodín 10 minút). Na druhej strane práve v Bratislavskom kraji spí takmer polovica ľudí (44 percent) práve odporúčaných osem hodín. Vzdelanie nemá výrazný vplyv na priemernú dĺžku spánku. Ale napríklad v porovnaní s vysokoškolskými ľuďmi je medzi obyvateľmi s nižším vzdelaním viac tých, ktorí spia šesť a menej hodín.