Čím starší otec, tým škaredšie deti, tvrdí nová štúdia

Vek otca sa podpisuje na zdraví a teraz najnovšie aj na kráse jeho detí. Potomkovia starších otcov sa síce dožijú vyššieho veku ako deti narodené mladíkom, ale zato sú vzhľadom ďaleko menej atraktívne, tvrdia viedenskí vedci. Nadviazali tak na zistenie amerických kolegov, ktorí nedávno preukázali, že otcom starším ako 45 rokov sa častejšie rodia deti s autizmom a psychiatrickými chorobami.S vekom rastie počet mutácií na spermiách, pretože pri každom odpise DNA pri tvorbe nových spermií dochádza k istému počtu chýb. "Každých šestnásť rokov veku sa počet mutácií zdvojnásobí. Už skôr iné vedecké tímy spočítali 25 mutácií na spermiu v dvadsiatich rokoch veku, ale v štyridsiatke je tých mutácií už 65. Vo veku okolo 56 rokov je ich dvojnásobný počet. Účinok je veľmi viditeľný. Niekto narodený dvadsaťročnému otcovi je o päť až desať percent atraktívnejšie než tí, ktorí sa narodia štyridsaťročnému otcovi," tvrdí antropológ Martin Fielder z Viedenskej univerzity.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature prenesú ženy na svojich potomkov maximálne 15 mutácií bez ohľadu na to, ako sú staré. Mutácie na spermiách sú tak častejšie než na vajíčkach, a vek otca by teda nemal byť podceňovaný.   
"Avšak deti starších otcov, hoci sú menej atraktívne, sa dožívajú vyššieho veku než ich vrstovníci narodení mladším otcom," píše Daily Mail. Prieskum spočíval v tom, že vedci ukázali skupine mužov a žien 4 018 fotografií z 18 - 20 ročných mužov a 4416 žien rovnakého veku. Jednoznačne menej atraktívne sa ukázali byť práve potomkovia starších otcov.

idnes.cz