Neignorujte ich. Toto je 5 znakov, že sa vám zhoršuje sluch

Zdravý človek chce všetko, chorý len zdravie. A to platí v každom prípade. Aj vtedy, keď človek stráca sluch. Jeho narušenie je totiž obmedzujúce a môže viesť k zhoršeniu kvality života. Obyčajný telefonát či rozhovor sa tak môžu stať deprimujúcimi a veľmi náročnými pre naše vnímanie. Prvým príznakom problémov so sluchom môže byť aj napríklad zvonenie v ušiach, píše Marcela Svobodová pre idnes.cz.

Strata sluchu môže mať viacero príčin. Našťastie, vo väčšine prípadov sa dá úspešne riešiť. Podľa primára ORL oddelenia Nemocnice Na Bulovce Tomáša Podlešáka všeobecne platí, že starnutím sa sluch zhoršuje, čo znamená, že určitá strata sluchu sa považuje za normálny fyziologický proces. „Miera zhoršenia sluchu by mala zodpovedať veku. V prípade, že táto miera je väčšia a nezodpovedá veku, zisťujú sa príčiny. Niekedy je to vplyvom vrodených chýb, niekedy je to profesný výsledok tzv. dlhodobej práce v hlučnom prostredí, ale môže to byť aj nejaká jednorazová udalosť, napr. blízkosť výbuchu či streľby,“ uviedol Podlešák. Niekedy sa ale príznaky straty sluchu vkrádajú nenápadne. Na čo si dať pozor?

1. Zvonenie v ušiach
Zvonenie alebo bzučanie v ušiach býva jedným z prvých príznakov straty sluchu, aj keď sa objaví len sem tam a zmizne. Jemné bzučanie či zvonivý zvuk v pozadí sa obvykle ozve, keď sa ocitnete v úplnom tichu. "Pokiaľ sa zvonenie stane počuteľnejším a častejším alebo sa stane stálym, znamená to, že nervy v uchu sú poškodené," hovorí doktor Robert L. Pincus z oddelenia otolaryngológie z New York Medical College a súkromný lekár z New York Otolaryngology Group. Otolaryngológ z Chicaga Sreekant Cherukuri zasa varoval, že používanie slúchadiel významne prispieva k poškodeniu sluchu, takže mladšia generácia, ktorá sa prakticky bez slúchadiel nezaobíde, by si mala začať dávať pozor na uši už teraz. „Permanentná strata sluchu sa môže vyskytnúť už za osem až pätnásť minút počúvania hudby na maximálnu hlasitosť,“ povedal Cherukuri, ktorý ďalej upresnil, že prechodné zvonenie či bzučanie v ušiach po skončení počúvania hudby či po koncerte by sme mali brať ako varovanie, že hudba bola pustená príliš nahlas.

Cherukuri zároveň odporúča používanie slúchadiel cez uši a nie „štuplíkov“, pretože tie sa vsúvajú priamo na okraj zvukovodu a môžu poškodiť ušný bubienok. Tieto slúchadlá ešte naviac zachytávajú maz a nečistoty z uší a ich užívateľ si tak koleduje aj o zápal ucha.

2. Strata rovnováhy
Nielen nízky krvný tlak či nepozornosť stoja za častejšou nemotornosťou. Cherukuri vysvetlil, že ľudia, ktorí majú problémy so sluchom, vydávajú veľa energie na to, aby počuli, čo sa okolo nich deje a jednoduchá vec akou je aj udržanie rovnováhy je tak pre mozog vyhodnotená ako potreba menšej pozornosti. Pokiaľ sa naviac poškodia kanáliky vnútorného ucha vysielajúce signály do mozgu, môže sa to prejaviť práve poruchami rovnováhy.

3. Častejšie zabúdate
Veľké množstvo pamäti je založené na tom, čo sme počuli. Je ťažké si teda pamätať veci, keď nepočujeme. Postupná strata sluchu vo vyššom veku tak môže znamenať aj zníženie pamäťových schopností. Štúdia z JAMA Internal Medicine ukázala na vzorke 2000 účastníkov nad 70 rokov, že jedinci, ktorí trpeli stratou sluchu, sa zároveň rýchlejšie zhoršovali v mysliacich schopnostiach v období šiestich rokov než ľudia s lepším sluchom. Strata sluchu tiež často vedie k sociálnej izolácii, čo je ďalší rizikový faktor pre kognitívny pokles.

4. Hlasné zvuky sú bolestivé
Aj keď je prechod električky či klaksón auta v dopravnej zápche nepríjemný, tento zvuk nemôže byť pre človeka bolestivý. Pokiaľ vás hlasitejšie zvuky bolia, sluch nie je v poriadku. Pincus vysvetlil, že pri strate sluchu je ucho menej schopné stlmiť hlasité zvuky, čo sa prejaví práve bolesťou. Táto bolesť je ťažko popísateľná a môže sa prejavovať kdekoľvek na škále od ostrej po tupú bolesť v ušiach.

5. Pýtate sa „čože“?
Pokiaľ máte problém rozumieť ľuďom na mieste s viacerými zvukmi v pozadí ako napríklad reštaurácia alebo sa pristihnete, že sa ľudí pýtate na zopakovanie reči, netreba hneď viniť hlasných hostí či akustiku. „Dobre fungujúce ucho dokáže zachytiť to, čo chcete počuť aj v hlučnej miestnosti. Pokiaľ to nedokážete, mohlo by to byť jedným z prvých príznakov straty sluchu,“ varuje Pincus. Osoby so zhoršeným sluchom majú tiež problém rozumieť ľuďom na druhej strane telefónu.

Pokiaľ ste sa našli v niektorých bodoch a zaujíma vás, aké sú možnosti liečby, Podlešák má jasnú odpoveď. „Zhoršovanie sluchu je liečiteľné, používajú sa buď konzervatívne metódy, teda lieky, alebo operačné metódy. Vždy záleží na charaktere postihnutia sluchu, ktorých je skutočne veľké množstvo. Pri poškodení vnútorného ucha sa využíva konzervatívna liečba, poškodenie stredoušia alebo vonkajšieho zvukovodu sa rieši operačne,“ informoval a zdôraznil, že najlepšou a najpodstatnejšou prevenciou je nevystavovať sa nadmernému hluku.