Zdvihla sa vlna nadšenia z objavu mimozemšťanov, vedci zachytili záhadný signál

„Samozrejme, je to možné,“ napísal astronóm Seth Shostak z projektu SETI (Hľadanie mimozemskej inteligencie). Odpovedal si tak na otázku, či signál, ktorý pátrači po inteligentnom živote vo vesmíre zachytili, pochádza od mimozemskej civilizácie.

Diskusie o pôvodcovi signálu

Astronómovia už roky skenujú oblohu a snažia sa hľadať známky mimozemského života. Teraz svitla nádej, že narazili na niečo konkrétne. Ruský teleskop totiž ešte v máji 2015 zachytil silný signál pochádzajúci z vesmíru, ktorý zrejme prišiel z blízkej hviezdy s pracovným názvom HD164595 nachádzajúcej sa v súhvezdí Herkules.

Hviezda je od Zeme vzdialená 94 svetelných rokov – čo je vo vesmírnom merítku relatívne blízko – a taliansky astronóm Claudio Maccone ju opísal ako silného kandidáta pre výskum SETI. Zároveň túto hviezdu obieha minimálne jedna planéta, ktorá má približne veľkosť Neptúna.

Zachytený signál vyvolal diskusie o jeho pôvodcovi. Tým môže byť teoreticky vyspelá civilizácia a v súvislosti s tým informujú aj svetové médiá, ale mohol byť spôsobený napríklad aj hviezdnou erupciou či inou prirodzenou vesmírnou udalosťou.

Vedci tlmia nadšenie

Niektorí vedci preto zatiaľ tlmia nadšenie. Astronóm Eric Korpela sa podľa portálu Independent vyjadril, že sa snažil byť nezaujatý. Podľa neho neexistuje spôsob, ako by prijímače signál dokázali odlíšiť od prirodzeného rádiového signálu.

„Signál z HD164595 je zaujímavý, pretože pochádza z okolia slnku podobnej hviezdy. Ak ide o umelý signál, jeho intenzita je natoľko veľká, že by musel byť jednoznačne vytvorený civilizáciou so schopnosťami prevyšujúcimi možnosti ľudstva,“ povedal pre CNN Douglas Vakoch, prezident organizácie METI International, ktorá tiež hľadá život vo vesmíre.

Podľa Vakocha však pravdepodobne nejde o signál pochádzajúci od mimozemskej civilizácie. Fakt, že signál je tak intenzívny, sa dá podľa neho pripísať zosilneniu gravitačnou šošovkou. Je to efekt, kedy sa signál za planétou alebo inou veľkou vesmírnou štruktúrou zdá byť oveľa silnejší, ako v skutočnosti je.

Vedci však zároveň prízvukujú, že je potrebný ďalší výskum. Aby sa dalo pracovať s tézou, že signál vytvorila mimozemská civilizácia, je potrebné ho opakovane zachytiť. A práve o to sa chcú astronómovia pokúsiť ďalšími pozorovaniami. Preto výskumníci zo SETI už k hviezde nasmerovali svoje kalifornské teleskopy.

Oveľa, oveľa vyspelejšia civilizácia

Kardaševova škála sa zaoberá stupňom vývoja danej civilizácie na základe množstva energie, ktorú je schopná využiť. Civilizácia stupňa 1 je schopná využiť všetky zdroje svojej domovskej planéty, stupňa 2 všetky zdroje svojej domovskej hviezdy a stupňa 3 všetky zdroje svojej domovskej galaxie. Ľudstvo  v súčastnosti nedosahuje ani stupeň 1.

Ak je pôvodcom signálu mimozemská civilizácia, je podľa tejto škály na druhom stupni vývoja a je teda oveľa vyspelejšia ako ľudstvo. Ľudstvo by malo podľa autora tejto škály, ruského astronóma Nikolaja Kardaševova, dosiahnuť druhý stupeň v roku 5 200.