Možno ich máte aj vy. Tieto zvyky úspešní ľudia nerobia

Navyše zlé zvyky môžu spôsobiť, že vás budú ostatní považovať za neúspešných.

Ak máte jeden z týchto zlozvykov, nemusí to nutne znamenať vaše zlyhanie. V niektorých prípadoch však spôsobujú problémy v živote a kariére.