Mladí do extrémistických skupín idú s cieľom priateľstiev či náhrady rodiny, hovorí psychológ

V online skupine získavajú podľa neho mladí ľudia podporu a možnosť komunikovať. Navyše, ak im skupina podsúva jednostranné názory, omnoho jednoduchšie ich prijímajú za svoju pravdu a vyčleňujú sa voči opačným názorom.

"Pri našej práci s mladými si stále viac všímame začínajúce prejavy intolerancie a presvedčenia, že sú niečo viac ako tí iní. V skupinách s extrémistickými netolerantnými názormi zároveň získavajú pocit, že konečne niekam patria, že s niekým zdieľajú rovnaké názory, hoci len na istú časť problému," vysvetlil Madro.

Online komunity sú podľa neho možnosťou, ako kontakt a pocit skupinovej identity získať. Mladí tu totiž podľa psychológov získavajú podporu a možnosť komunikovať. Madro podotýka, že pri množstve negatívnych informácií, ktoré sa v spoločnosti objavujú, nemajú mladí ľudia možnosť, silu a chuť nad nimi kriticky premýšľať.

Doba je nastavená na rýchle reakcie i riešenia a mladí sú nútení vytvoriť si názor ihneď. "Pridať sa na jednu alebo druhú stranu. Keďže si názor nestihli vytvoriť, preberajú ho. Majú pocit, že treba nájsť rýchle a účinné riešenie, a tak sa pridávajú k názorom, ktoré im tieto rýchle riešenia ponúkajú," vysvetlil.

Samota, sebapoškodzovanie či myšlienky na samovraždu

Ako spresnil, tieto názory často mladí preberajú od youtuberov, blogerov a zo sociálnych sietí. Psychologička Veronika Kohútová z IPčko.sk tvrdí, že mladí ľudia chcú niekam patriť, mať priateľov a byť rešpektovaní a dosiahnuť niečo, po čom túžia. Tieto hlboké potreby sú však podľa nej neraz narušené.

"Prežívajú osamelosť, hľadajú zmysel a smer svojho života, sú stratení v názoroch a hodnotách. Žijú v nefunkčných problémových rodinách, sú frustrovaní alebo zažili násilie a traumu v živote," uviedla.

Ako podotkla, mnohí mladí chcú svoj život zmeniť k lepšiemu, no nie sú veľmi ochotní investovať svoju energiu a čas. Chcú všetko hneď a rovnako pristupujú k hodnotám a postojom. Vzťahy, samota, depresia, domáce a sexuálne násilie, sebapoškodzovanie či myšlienky na samovraždu.

Aj to sú problémy, s ktorými sa mladí ľudia obracajú na psychológov a sociálnych pracovníkov prostredníctvom internetovej psychologickej poradne IPčko.sk. Tá od začiatku tohto roka poskytla krízovú pomoc, poradenstvo či pomáhajúci rozhovor až takmer šesťtisíc krát.

"Pomoc mladým poskytujeme prostredníctvom chatu anonymne, bezplatne, každý deň v týždni od 7.00 h do polnoci. Počas našej existencie, od roka 2012, využilo služby IPčko.sk už viac ako 60 tisíc mladých ľudí v krízových situáciách," podotkla Kohútová.