Biológia a chémia

29.03.2020

Vírus môže zabíjať aj opice, gorilám či orangutanom hrozí vyhynutie